Nakúpte u nás:

Elektrosúčiastky

Cestné motocykle
MX / Enduro
Quad / ATV

Naši partneri v SR

 • Logo Moto GN
 • Logo BLKMR
 • Logo OREGON VYHNE

Naši zahraniční partneri

 • Logo IgniTech
 • Logo PROBIKE

Podporujeme

 • Tomáš Svitok
 • Vladimír Ruža
 • Ondrej Ježek
 • Jaro Černý
 • Eva Paľovičová
 • Juraj Varga

Obchodné podmienky

1. Konverzný kurz

Ceny prepočítavame konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR. Prejsť na vrch stránky

2. Vloženie tovaru do košíka

V ľavej časti stránky nájdete menu so zoznamom značiek motocyklov. Vyberte si požadovanú značku, model a rok výroby motocykla a v príslušnom riadku nájdete tovary prislúchajúce vybranému motocyklu.
Ďalšou možnosťou je kliknúť na produkty v hornom menu stránky a nalistovať tovar o ktorý máte záujem. V riadku s tovarom nájdete tlačítko "Vložiť do košíka", ktorým ho pridáte do svojho nákupného košíka.
V košíku môžete mať naraz ľubovoľne veľa tovarov.
Prehľad Vášho nákupného košíka vidíte neustále v hornej časti stránky. Prejsť na vrch stránky

3. Odoslanie košíka 1. krok - Vymazanie tovaru, zmena počtu tovarov

Nakupovať môže len registrovaný a prihlásený užívateľ. Ak ste už vložili tovar do košíka ale nie ste prihlásený, stačí vyplniť prihlasovacie údaje (odkaz "Prihlásenie" vľavo hore) a po úspešnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe.
Po kliknutí na odkaz "Košík" v hornej lište, alebo na prehľad košíka v hornej časti stránky, sa zobrazí detail Vášho nákupu - všetky tovary, ich počty a ceny.
V tomto kroku môžte meniť počty zakúpených tovarov - do kolonky napíšete želaný počet kusov a kliknete na tlačítko "Aktualizovať". Nastavením počtu tovaru na 0 odstránite tovar z košíku. Kliknutím na tlačítko "Vyprázdniť košík" odstránite z Vášho košíku všetky tovary naraz. Prejsť na vrch stránky

4. Odoslanie košíka 2. krok - Kontaktné údaje

Po upravení počtu tovarov v nákupnom košíku, prejdete kliknutím na "Odoslať objednávku" k vyplneniu kontaktných údajov objednávky. Položky označené hviezdičkou sú povinné. Na adresu, ktorú vyplníte, bude odoslaná dobierka. V tomto kroku môžte do políčka "Poznámka" napísať odkaz, ktorý si prečíta predávajúci.
Ak chcete vo svojej objednávke ešte niečo upraviť, môžte sa vrátiť späť opätovným kliknutím na nákupný košík v hornej časti stránky.
Keď už ste svoju objednávku dokončili, kliknutím na "Odoslať objednávku" ju odošlete systému. V prípade nevyplnených povinných údajov Vám objednávku systém vráti na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak je objednávka kompletná, systém Vás oboznámi o úspešnom nákupe a uloží Vašu objednávku do databázy, kde si ju prezrie predávajúci. Prejsť na vrch stránky

5. Potvrdenie objednávky

Objednávku zvyčajne predávajúci preberie nasledujúci pracovný deň po odoslaní objednávky. Kupujúceho kontaktujeme len v prípade, že objednávka nieje kompletná, alebo sú v nej nejasnosti. Ak je objednávka v poriadku, kupujúceho nekontaktujeme, ale hneď objednávku odosielame. Prejsť na vrch stránky

6. Sledovanie stavu objednávky

Po prihlásení sa a kliknutí na odkaz "Moje objednávky" v ľavej hornej časti môžete sledovať stav Vašej objednávky. Objednávka má 3 štádiá:
Neprijatá Objednávka ešte nebola prebratá predávajúcim.
Prijatá Objednávka bola prijatá a pracuje sa na jej vyexpedovaní.
Vybavená Objednávka bola vyexpedovaná.

7. Zrušenie objednávky

Nakoľko objednávky vybavujeme čo najskôr, najpozdejšie však do nasledujúceho pracovného dňa, je možné zrušiť objednávku len pred jej prebratím predávajúcim. To znamená, že ak ste sa rozhodli Vašu objednávku zrušiť krátko po jej odoslaní, stačí ak pošlete e-mail so žiadosťou o zrušenie na adresu elperformance@pobox.sk. Uveďte všetky objednané tovary, ktoré chcete zrušiť, a tiež kontaktné údaje, s ktorými ste objednávku odoslali.
V prípade, že od odoslania objednávky prešiel dlhší čas, je možné, že ju už nebude možné zrušiť. Určite však kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0903 955 896. Prejsť na vrch stránky

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a zároveň vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Odstúpiť môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to v písomnej forme na emailovú adresu elperformance@pobox.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť predávajúcemu, v neporušenom stave a obale – obal nesmie byť otvorený. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, má predávajúci nárok vymáhať úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, ako aj škodu vzniknutú na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar, prosíme, posielajte doporučene. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku. Prejsť na vrch stránky

9. Poštovné a balné

Objednaný tovar Vám zašleme poštou na dobierku, prvou triedou (Zásielka je doručená väčšinou na druhý deň). Poštovné a balné účtujeme 7 EUR - Slovensko a 13 EUR - Česko k cene nákupu. Cena poštovného sa odvíja od veľkosti objednávky. Prejsť na vrch stránky

10. Dodacia lehota

Pre tovary, ktoré sú momentálne na sklade, je dodacia lehota 2 pracovné dni. U ostatných tovarov je to 14 pracovných dní. Prejsť na vrch stránky

11. Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe na našu adresu. Náklady spojené s výmenou hradí v plnej výške kupujúci. Prejsť na vrch stránky

12. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.
Na motoelektroniku sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, ktorá sa však nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou montážou, ale iba na výrobné vady. Nárok na reklamáciu zaniká pri mechanickom poškodení náhradného dielu, prívodnej kabeláže, alebo pripojovacích konektorov. Prejsť na vrch stránky

13. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prejsť na vrch stránky

14. Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@elperformance.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
    - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
    - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Prejsť na vrch stránky

© webira 2008 - 2024  |   návštev dnes: 36   |   návštev celkovo: 179860   |   XHTML 1.0   |   CSS 2.1   |   Obchodné podmienky   |   Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR